QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KDC NAM LONG 2

quy hoạch 1/500 khu dân cư nam long 2

Lý do điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Long 2

Việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Long 2 thay đổi số tầng cao tối thiểu tại các lô đất xây dựng nhà ở liền kề theo hướng đáp ứng phù hợp hơn với mặt bằng thu nhập cũng như kinh phí dành cho xây dựng nhà ở của người sử dụng đất trong dự án (đặc biệt các trường hợp là người dân nhận nền tái định cư, người mua nhà có thu nhập trung bình), qua đó sớm đưa quỹ nhà ở tại dự án vào phục vụ đời sống người dân. Hưởng thụ hiệu quả của hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư tại dự án. Mục tiêu của việc điều chỉnh phục vụ lợi ích cộng đồng, phù hợp mục tiêu dự án.

quy hoạch 1/500 KDC Nam Long 2

Khu dân cư Nam Long 2

Nội dung điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Long 2

Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về số tầng cao tối thiểu tại các lô đất xây dựng nhà ở liền kề trong khu quy hoạch mới (trừ 219 căn nhà ở được xây dựng thô theo mẫu thiết kế do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long – Chi nhánh Cần Thơ đầu tư xây dựng theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) cụ thể tại điểm a, khoản 6, Điều 1 Quyết định 2249/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, điều chỉnh như sau: “Tầng cao xây dựng: từ 03 tầng – 05 tầng” thành “Tầng cao xây dựng: từ 02 tầng – 05 tầng”.

quy hoạch 1/500 khu dân cư nam long 2
Đánh giá